kilometerheffing NEE!
De nationale campagne tegen de kilometerheffing is begonnen!
Géén Big Brother bij mij in de auto.
Geachte Participant,

Op eigen initiatief kunnen wij Nederlanders grote druk uitoefenen op de agenda van onze overheid!
Tocqueville Media wil proberen met uw steun een referendum af te dwingen m.b.t. de kilometerheffing.

Vul s.v.p. het onderstaande formulier in en klik op 'verzenden'.
Uw ingevulde gegevens worden opgeslagen om aan de overheid aan te kunnen bieden.
De gegevens worden slechts gebruikt voor deze petitie en niet aan derden verstrekt!

De overheid heeft voorwaarden gesteld m.b.t. de geldigheid van digitale steunbetuigingen. Deze hoeven op dit moment niet
van een handtekening te zijn voorzien. Wél van naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
Na het indienen van een petitie worden deze steekproefgewijs gecontroleerd.

U kunt e.e.a. nalezen op: www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/burgerinitiatief/index.jsp#0
- Petitie -
Kilometerheffing NEE!
Ik wil niet dat de overheid apparatuur in mijn auto zal inbouwen waarmee mijn ritten kunnen worden geregistreerd. Geen 'Big Brother' bij mij in de auto.
Ik ben van mening dat het Nederlandse volk middels een referendum zelf moet kunnen beslissen of een kilometerheffing wordt ingevoerd.
Alle dikgedrukte velden zijn verplicht,
zonder deze gegevens is uw steunbetuiging niet rechtsgeldig!
U dient tenminste 18 jaar oud te zijn.
U dient de Nederlandse Nationaliteit te hebben.
Voornaam / namen
evt. tussenvoegsel
Achternaam
Straat + huisnummer
Woonplaats
Geboortedatum