kilometerheffing NEE!
De nationale campagne tegen de kilometerheffing is begonnen!
Géén Big Brother bij mij in de auto.
Forum-participant Kdekat: Democratie en de kilometerheffing.

Hieronder een kopie van de tekst die Kdekat onder het pseudoniem Pietje Punk op
27-12-2009 om 11:36 op WUZ plaatste.
U kunt hier klikken om naar WUZ te gaan en Pietje Punk uw stem te geven!


Sinds een aantal jaren vraagt een groeiend aantal mensen zich af in wat voor soort democratie ze eigenlijk leven. Tot het kabinet Balkenende 4 aan de macht kwam dacht ik dat we in een land leefden met een parlementaire democratie en dat Nederland vrijheid (en zeker ook persvrijheid) hoog in het vaandel had staan. Helaas moet ik constateren dat dit blijkbaar niet meer het geval is, en een (groeiend) aantal zaken die ik nu zelf meemaak versterken dat gevoel elke dag. Met name zaken die zich voordoen rond de invoering van de kilometerheffing doen mij geloven dat we in een land leven waarin de burgers wel af en toe mogen stemmen maar dat de regering en bedrijfsleven (de elite) zich verder niet veel van hen aantrekt.

Zoals we bijna allemaal wel weten is de regering ,onder aanvoering van minister Eurlings, voornemens de kilometerheffing voor het autoverkeer in te gaan voeren en halverwege november werden de details van die plannen bekend gemaakt. In eerste instantie leek er, afgaande op de informatie van de minister, niet zo veel aan de hand te zijn. Maar toen ik wat verder in de materie dook bleek het plan voor de meeste mensen veel dramatischer uit te pakken dan de minister (en belangenorganisaties als de ANWB) het doen voorkomen. Nog steeds geloven veel mensen dat zij in 2012 3 cent per afgelegde kilometer moeten betalen en dat dit op zal lopen tot 6.7 cent per kilometer in 2018. Dat is niet zo vreemd als je uitgaat van de summiere informatie die in de media verschenen, als men echter uit gaat zoeken wat men echt kwijt is (bijvoorbeeld door de tabellen van de ANWB te bestuderen) komt er een heel ander beeld naar voren. Nu is dat niet zo bijzonder, vaak houdt men plannen bewust vaag zodat er niet veel maatschappelijke weerstand tegen komt. Daarom is het goed dat er persvrijheid is en dat er belangenorganisaties zijn, veel zaken zijn voor de gemiddelde burger te gecompliceerd om alle gevolgen te kunnen overzien. En precies daar gaat het in geval van de kilometerheffing fout, ik zal in dit artikel wat voorbeelden geven waarvan ik dacht dat ze in Nederland niet mogelijk zouden zijn.

Om te beginnen de overheid. Het is vreemd dat nog lang niet alles rond het plan bekend is gemaakt, zo weten we bijvoorbeeld nog steeds niet de hoogte van het spitstarief en ook niet hoe de nieuwe provinciale belasting (die in plaats van de provinciale opcenten komt) er uit gaat zien. Wel weet de minister te vertellen dat 59% procent van de automobilisten er financieel op vooruit zal gaan, maar als nog niet alles bekend is hoe weet men dat dan? In dat licht is het ook vreemd dat de minister zegt dat de regeling kostenneutraal moet zijn (er mag niet meer geld binnenkomen dan nu het geval is). De invoering van het systeem gaat echter ongeveer 4 miljard Euro kosten en de exploitatiekosten gaan ongeveer 800 miljoen per jaar bedragen. Dit geld moet natuurlijk wel bovenop de inkomsten die de overheid nu via de auto binnenkrijgt komen, het lijkt dus onmogelijk dat 59% procent van de automobilisten er straks op vooruit gaan. Verder moet het systeem fraudebestendig zijn, helaas is alles wat een mens heeft bedacht door andere mensen te hacken dus dat lijkt onmogelijk (zie wat er met de OV chipkaart gebeurd is, was binnen de kortste keren gehacked). Hoewel het systeem (waarin veel nog niet bestaande techniek) volgens Eurlings fraudebestendig zal zijn staan er gigantische straffen op fraude, en mocht U een factuur krijgen die niet klopt is het aan U te bewijzen dat dit niet Uw schuld is. Ik meende dat men onschuldig was tot het tegendeel bewezen is maar dat is blijkbaar niet meer zo. Tot slot is er het privacy probleem, in het kastje worden veel meer gegevens opgeslagen dan alleen het aantal gereden kilometers. De minister zegt natuurlijk dat die gegevens in het kastje blijven en dat er verder niets mee gedaan wordt. Ik waag te betwijfelen of dat ook zo zal zijn, er staan bijvoorbeeld dan in het kastje gegevens die voor bedrijven heel interessant kunnen zijn dus er is geen enkele garantie dat die in de toekomst niet doorverkocht zullen worden, er valt tenslotte geld mee te verdienen.

Een belangrijk criterium voor minister Eurlings om de kilometerheffing in te gaan voeren is dat er draagvlak moet zijn, zonder draagvlak gaat het plan niet door. Dit draagvlak moet komen van maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de ANWB en de vakbonden. Met name de ANWB met haar 4.000.000 leden is hierin belangrijk . De ANWB zegt voorlopig voor te zijn maar dat een definitief oordeel o.a. van de hoogte van het spitstarief afhangt. De ANWB beweert dat er draagvlak is onder haar leden, ze heeft om dat te bepalen een enquête onder (een zeer klein deel van) haar leden gehouden. Helaas is deze enquête gehouden toen nog veel minder bekend was over het plan dan nu. Het zou logisch zijn dat de ANWB een soort referendum houdt onder al haar leden als alle details bekend zijn, op mijn vraag of ze dit ook gaan doen wordt niet eens ingegaan. Ook op alle andere vragen die ik ( en met mij vele anderen) de ANWB heb gesteld gaat men niet eens in. Het lijkt erop dat de ANWB een verborgen agenda heeft en alleen voor de show zegt nog niet definitief voor te zijn. De vakbonden voeren hetzelfde beleid. De vakbond waar ik lid van ben zegt ook voorlopig voor de km heffing te zijn, maar op verdere vragen gaan ze niet eens in. Dit is wel vreemd aangezien juist de achterban van de bonden (van de auto afhankelijke werknemers die niet elke 2 jaar een nieuwe auto kunnen kopen) het meest de dupe zullen zijn van de km heffing. Zijn de bonden soms bang de regering in de problemen te brengen?

Dan zijn er ook nog de politieke partijen. Ik heb diverse 2e kamer fracties een mail gestuurd over de km heffing. Slechts de PVV heeft de moeite genomen om een antwoord te sturen. Het meest verbaasd ben ik over D66. Op mijn vraag hoe zij staan tegenover een referendum over de km heffing wordt gewoon niet geantwoord. Deze partij was toch voor democratische vernieuwing? Blijkbaar zijn ze wel voor referenda maar alleen als de uitkomst hen aanstaat.
Ook Diederik Samson van de PVDA kan er wat van: hij beweert dat de km heffing gewoon doorgaat omdat vrijwel alle partijen de km heffing in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Daarin heeft hij gelijk (alleen de PVV was er tegen) maar destijds was er nog bijna niets bekend over hoe de km heffing er uit zou gaan zien. Het meest vreemde aan zijn opmerking is natuurlijk dat zijn eigen partij in haar verkiezingsprogramma had staan dat de AOW leeftijd op 65 zou blijven en we weten allemaal wat daarmee gebeurd is.

Tenslotte de media. Ik ben er hoogst verbaasd over dat de media vrijwel geen aandacht besteden aan de negatieve kanten van de km heffing. Tot nu toe worden alleen de leuke verhaaltjes van Eurlings gepubliceerd, hij mag op de nationale televisie rustig zijn verhaal houden en als hem eens een lastige vraag wordt gesteld staan de interviewers hem rustig toe om er een aantal keer om heen te draaien maar geen antwoord te geven. Ook zijn er sites die, via een te ondertekenen petitie, de volksvertegenwoordiging op willen roepen een referendum te houden. De grootste hiervan (kilometerheffing-nee.nl), wiens petitie al meer dan 135.000 maal ondertekend is, wordt vrijwel geheel genegeerd door de media. Men vindt het feit dat zoveel mensen de petitie al ondertekend hebben geen nieuwswaarde heeft. Wel staan de kranten vol met nieuws over bijvoorbeeld Jan Smit en is er blijkbaar zendtijd genoeg om veel van hetzelfde uit te zenden zoals alle reality tv programma's die we telkens weer over ons uitgestrooid krijgen. Dit lijkt heel veel op wat de oude Romeinen al deden: geef het volk brood en spelen om ze een tevreden gevoel te geven zodat de elite zijn gang kan gaan zonder te veel tegenstand. Verder worden ook ingezonden stukken in de krant met kritiek op de kilometerheffing vaak niet geplaatst evenals reacties op artikelen op de internetsites van kranten.

Ik moet uit dit alles helaas concluderen dat we wel denken in een democratie te leven maar dat de gewone burger alleen goed is om af en toe te gaan stemmen. Als er eenmaal een regering zit voeren ze hun eigen plannen uit en heeft het volk het nakijken, ondanks dat de regering na aantreden 100 dagen met het volk gaat praten. Blijkbaar praatte de regering wel maar zijn ze vergeten te luisteren. Ik vind dit een kwalijke ontwikkeling en hoop dat uiteindelijk de echte democratie overwint en er weer naar de burgers geluisterd wordt, om te beginnen bij de kwestie kilometerheffing. Gebeurt dit niet dan moet de elite in ons land maar eens wat geschiedenisboeken gaan lezen. De Romeinse beschaving ging uiteindelijk ten onder door arrogantie, zedeloosheid, egoïsme en hebzucht van de elite. Ik hoop dat onze elite zich realiseert dat de geschiedenis de nare gewoonte heeft zich telkens weer te herhalen.

U kunt hier klikken om naar WUZ te gaan en Pietje Punk uw stem te geven!

Burgerinitiatief:
Nederland eist een kilometerheffing-referendum!
Vul ook zélf een digitale steunbetuiging in! 
klik hier